Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.123koszulki.pl zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (zwana dalej Ustawą)

Usługodawcą jest firma MC Studio Reklamowe, właściciel marki123koszulki.pl, dostępny pod adresem: ul. Narutowicza 5, Sulechów 66-100 prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 927-151-43-65, Regon: 970634564 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z 123koszulki.pl można uzyskać:

 • pod numerami telefonów Infolinii: 601733277
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@123koszulki.pl

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do sklepu internetowego123koszulki.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, sklepu internetowego, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego 123koszulki.pl, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie sklepu internetowego 123koszulki.pl na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze sklepu internetowego 123koszulki.pl.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 4. Przedmiotem sprzedaży sklepu internetowego 123koszulki.pl jest odzież z nadrukami graficznymi do których prawa autorskie i majątkowe posiada Usługodawca.
 5. Ze względu na każdorazowo autorskie wykonanie towaru, Klient ma możliwość poproszenia o zmiany w produkcie (np. nadrukowanie projektu graficznego w innym miejscu, zmianę koloru etc.). W takim przypadku Klient kontaktuje się ze Sprzedającym na adres biuro@123koszulki.pl i opisuje pożądane zmiany.
 6. Nadruki wykonywane są w technice DTG (Direct to Garment) lub techniką sublimacji na każdym kolorze materiału. Nadruk jest całkowicie niewyczuwalny w dotyku.
§ 2 Składanie zamówień
 1. Klient przyjmuje do wiadomości, iż indywidualne ustawienia komputera mogą powodować nieznaczne różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 2. Kupując jeden z produktów w sklepie 123koszulki.pl, Klient przyjmuje do wiadomości, iż produkt wymaga określonej dbałości, aby zachować satysfakcjonującą jakość i stan wyjściowy produktu. Do każdego produktu dołączana jest instrukcja prania oraz prasowania produktu. Zaleca się stosowanie do zaleceń instrukcji w celu zachowania satysfakcjonującej jakości produktu.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
 4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Zamówienie jest skuteczne, gdy Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail a także dokona opłaty wskazanej przez system podczas procesu składania zamówienia.
 6. Składając zamówienie, Zamawiający zamawia i potwierdza warunek zapłaty za zamówienie w celu jego realizacji.
 7. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 8. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Usługodawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 9. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego 123koszulki.pl w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 11. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 12. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy adekwatny do sposobu płatności wybranego po potwierdzeniu zamówienia.
 13. Sprzedający ma prawo anulować zamówienie w przypadku braku wpłaty w ciągu 7 dni roboczych.
 14. Promocje i rabaty obowiązują do wyczerpania zapasów lub w zależności od zainteresowania daną promocją.
§ 3 Koszty i termin wysyłki
 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Usługodawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania zamówionego produktu oraz czas dostarczenia go.
 4. Orientacyjny czas przygotowania zamówionego produktu podany jest na stronie Produktu. Orientacyjny czas dostarczenia przesyłki:
  Kurier DPD - maksymalnie 2 dni
  Poczta Polska (Kurier 24) - gwarantowane 2 dni
  Paczkomaty - maksymalnie 2 dni
 5. W przypadku opóźnienia dostawy z winy kuriera/poczty, Usługodawca składa reklamację w imieniu Zamawiającego.
 6. Zamawiający jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określanymi podczas składania zamówienia. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
 7. Usługodawca wysyła przygotowany Towar najszybciej jak to jest możliwe, Klient nie ma możliwości wskazania określonej daty, na którą ma zostać doręczone Zamówienie. Data, z jaką dostarczony zostanie Zamówienie, wynika z podanego na stronie Produktu czasu realizacji oraz z czasu dostarczenia przesyłki ustalonego przez wybranego przez Klienta przewoźnika.
§ 4 Płatności
 1. Na każdy sprzedany towar Usługodawca wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24. PayPal, lub przelewem na konto bankowe sklepu:
  mBank nr konta: 90 1140 2017 0000 4402 1308 4038
  MC Studio Reklamowe
  66-100 Sulechów, ul. Narutowicza 5
 3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
                                                                    
§ 5 Odbiór towaru
 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
§ 6 Zakres i warunki usługi wykonywania projektów indywidualnych
 1. Projekt indywidualny to usługa wykonywana na życzenie Klienta w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta (zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy)
 2. Zgodnie z art. 38 pkt. 38, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Usługodawca wykonuje na życzenie Klienta usługę zaprojektowania indywidualnego projektu graficznego oraz nadrukowania go na wybrany model koszulki a także usługę zmiany projektu graficznego dostępnego na stronie 123koszulki.pl według wytycznych Klienta, dalej zwaną projektami indywidualnymi. Projekty takie są wyceniane każdorazowo indywidualnie. Przed dokonaniem ostatecznego zamówienia Klient jest informowany o proponowanej cenie oraz przedstawiona jest mu wizualizacja zmienionego projektu graficznego.
 4. Usługodawca wykonuje na życzenie Klienta usługę zaprojektowania indywidualnego projektu graficznego oraz nadrukowania go na wybrany model koszulki a także usługę zmiany projektu graficznego dostępnego na stronie 123koszulki.pl według wytycznych Klienta, dalej zwaną projektami indywidualnymi. Projekty takie są wyceniane każdorazowo indywidualnie. Przed dokonaniem ostatecznego zamówienia Klient jest informowany o proponowanej cenie oraz przedstawiona jest mu wizualizacja zmienionego projektu graficznego.
 5. Usługodawca wykonuje na życzenie Klienta usługę zaprojektowania indywidualnego projektu graficznego oraz nadrukowania go na wybrany model koszulki a także usługę zmiany projektu graficznego dostępnego na stronie 123koszulki.pl według wytycznych Klienta, dalej zwaną projektami indywidualnymi. Projekty takie są wyceniane każdorazowo indywidualnie. Przed dokonaniem ostatecznego zamówienia Klient jest informowany o proponowanej cenie oraz przedstawiona jest mu wizualizacja zmienionego projektu graficznego.
 6. Projekty indywidualne powstają w drodze ustaleń mailowych pomiędzy pracownikami sklepu 123koszulki.pl a Klientem.
 7. W przypadku realizowania projektu z uwzględnieniem utworu graficznego pochodzącego od Klienta, Klient oświadcza, że jest właścicielem utworu i posiada do niego prawa autorskie i majątkowe.
 8. W przypadku realizowania projektu tworzonego w całości przez Usługodawcę, Klient otrzyma ostateczną wizualizację projektu drogą mailową. Warunkiem realizacji takiego projektu jest akceptacja wysłanej wizualizacji i uiszczenie opłaty zgodnie z § 5.
§ 7 Komentarze
 1. Klienci korzystający ze sklepu 123koszulki.pl mają prawo do pozostawiania na stronach sklepu komentarzy dotyczących produktów znajdujących się w asortymencie.
 2. przedający ma prawo weryfikacji i odrzucenia komentarzy pozostawionych w sklepie pod kątem ich zgodności z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia publicznego.
§ 8 Zwroty
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn informując o tym Usługodawcę w dogodny dla siebie sposób w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu (podstawa prawna: art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r.).
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy zamówień określonych w § 6. zgodnie z art. 38 pkt. 3
 4. Konsument może zgłosić chęć odstąpienia od umowy na dowolnie wybranych trwałym nośniku informacji. Rekomendowanym sposobem zgłoszenia chęci zwrotu produktu jest wysłanie na adres mailowy biuro@123koszulki.pl formularza lub informacji o decyzji odstąpienia od umowy. Wzór formularza do pobrania pod linkiem: Formularz zwrotu
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy Usługodawca potwierdzi przyjęcie takiej informacji tą samą drogą, którą została ona przekazana.
 6. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, na własny koszt, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.
 8. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 9. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Adres, na który należy odesłać zwracany produkt: MC Studio Reklamowe 66-100 Sulechów, ul. Narutowicza 5
 11. 11. Koszty odesłania produktu spoczywają na konsumencie.
§ 9 Reklamacje
 1. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia produktu wolnego od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady fizycznej lub wady prawnej, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpieniu od Umowy lub wymianie produktu na wolny od wad.
 3. Zaleca się jednak podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:• informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady; • żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz • danych kontaktowych składającego reklamację.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej efektywnego otrzymania.
 5. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient powinien wyznaczyć Sprzedawcy termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny).
 7. Klient w razie odstąpienia od umowy albo żądania wymiany Produktu na wolny od wad, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży
 8. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Konsument może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany przez niego adres.
 9. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
§ 10 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest firma MC Studio Reklamowe, właściciel marki 123koszulki.pl.
 2. W celu realizacji umowy sprzedaży sklep internetowy 123koszulki.pl gromadzi następujące dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu. W celu lepszego świadczenia usług gromadzimy i analizujemy na użytek wewnętrzny dane o płci oraz datę urodzenia. Dane osobowe wykorzystywane w celu realizacji umowy sprzedaży mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup.
 3. Wymienione powyżej dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny w celu realizacji umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi uprawnienia do odstąpienia od umowy, zgłoszenia reklamacji, prawa do rękojmi, czyli przez okres 3 lat. Po upływie tego czasu usuniemy Twoje konto, uprzednio jednak zapytamy Cię w wiadomości email, czy nadal chcesz zachować swoje dane w naszym systemie.
 4. Twój adres email będziemy przetwarzać do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania newslettera.
 5. W każdym czasie masz możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, które pomagają nam prowadzić wysyłkę wiadomości e-mail w ramach newslettera (np. wspierają nas w kampaniach marketingowych), zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, przeprowadzają audyty etc., w tym, w ramach powyższych czynności, także spółkom z naszej grupy kapitałowej.
 7. W ramach Twojego KONTA OSOBISTEGO masz możliwość szybkiego przeprowadzenia - anonimizacji danych - usunięcia konta - edycji (zmiany, poprawy) pozostawionych danych osobowych - ograniczenie przetwarzanych danych osobowych - eksportu danych pozostawionych w naszym sklepie
§ 12 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. 4. Data opublikowania regulaminu 03.02.2022